Onze certificeringen

Onze certificering

Onze certificering

Keurmerk Gezinshuizen

Het Keurmerk Gezinshuizen streeft kwalitatieve zorg na voor de kinderen en jongeren die worden opgevangen in een gezinshuis. Door de professionalisering en continue aandacht voor de kwaliteit binnen een gezinshuis te stimuleren en te versterken.

Het Keurmerk draagt bij aan het ordenen van het kwaliteitsmanagementsysteem van het Keurmerk-1gezinshuis, bevordert transparantie en veiligheid voor de geplaatste jeugdigen en hun betrokkenen en onderstreept het belang van professioneel opvoeden. Gecertificeerde gezinshuizen onderschrijven dit door hun werkwijze zo transparant mogelijk te maken.

 

Het keurmerk in de praktijk

Het Keurmerk Gezinshuizen wordt toegekend voor drie jaar. Om als gecertificeerd gezinshuis geregistreerd te worden, moeten gezinshuisouders de aanpak en de organisatie van het gezinshuis vastleggen in het handboek van Keurmerk Gezinshuizen. Ieder jaar wordt door middel van een gezinshuis-audit en een ISO-audit getoetst of het gezinshuis ook werkt volgens deze vastgelegde afspraken. De ISO-audits worden in opdracht van Keurmerk Gezinshuizen uitgevoerd door het KeurmerkInstituut.

 Het Keurmerk Gezinshuizen is gebaseerd op de herkenbare en praktische processen van gezinshuizen. Het keurmerk is verankerd in de ISO 9001 systematiek. Hierdoor biedt het keurmerk een maximale stimulans voor de verbetering en de borging van de kwaliteit en veiligheid in een gezinshuis.

 

Ontwikkeling Keurmerk

Het keurmerk streeft er naar zo actueel en praktijkgericht mogelijk te zijn. Daarom is de Adviescommissie Keurmerk Gezinshuizen opgericht; een onafhankelijke commissie die de taak heeft om te adviseren over de werking en verdere ontwikkeling van het Keurmerk.

 

 

Samenwerkingen

 

Mind24 (Zorg voor witgoed)

Mind24 is opgericht om voordeel te creëren voor gezinshuizen, pleeggezinnen en andere woonvormen waar jongeren een plek mogen hebben. Ondertussen leveren we niet alleen meer aan de zorg maar ook de horeca, maneges, sportverenigingen, kerken en anderen die een eerlijk en persoonlijk advies wensen hebben ons intussen weten te vinden.

 

www.mind24.nu

Fixted (ICT)

Fixted is ontstaan vanuit een passie voor veilig en goed werkend internet, een onmisbaar product in onze samenleving. Thuiswerken en online onderwijs, daar kunnen we tegenwoordig niet meer omheen.
Dit vereist een goede installatie en beveiliging om hacken en verlies van data tegen te gaan. Wij leveren onze producten met installatie en onderhoud aan huishoudens en bedrijven. Daarnaast leveren we beveiligingsproducten.
Pas als het weer Fixted is zijn we tevreden.

 

www.fixted.nl

MindTheGap (Ambulante begeleiding in de jeugdzorg)

MindTheGap biedt één op één begeleiding aan voor kinderen en jongeren die in een pleeggezin of gezinshuis wonen. De leeftijd varieert tussen de 4 en 18+. MindTheGap kan hulp bieden als de pleegouder/gezinshuisouder er niet uitkomt met de jongere of het kind. Ook kan de hulp worden geboden als de gezinshuis-/pleegouder geen tijd of ruimte heeft voor de hulpvraag of ter ontlasting voor de gezinshuis-/pleegouders.

 

https://nl.linkedin.com/company/mindthegap-begeleiding

 

Schouder aan Schouder vindt dat elk mens waardevol en uniek is en recht heeft op een veilige plek om te wonen en te werken. Wij hebben een samenleving voor ogen waar iedereen telt en mee mag doen. Er wordt naar je uitgekeken!
Logo SAS

De Faktorij 

De Factorij is een administratiekantoor gericht op de financiële dienstverlening voor ondernemers.

Bezoekadres:

Oostersingel 7-9 Assen

h.nijboer@faktorij.nl

image001

Accare ( Kinder & jeugpschychiatrie)

Voor kinderen met psychische problemen gaat opgroeien niet vanzelf. Ze zijn bijvoorbeeld zo onzeker, angstig of somber dat ze niet meer goed kunnen functioneren. Accare helpt deze kinderen (en hun ouders) om hun klachten te verminderen en beter om te gaan met hun psychische problemen.

www.accare.nl

Accare-logo

Bureau Jeugd Zorg ( Jeugdbescherming Noord)

Jeugdbescherming Noord is een gecertificeerde instelling die voor alle gemeenten in Groningen en Drenthe door de rechter opgelegde jeugdbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering uitvoert. Bij de organisatie werken ervaren jeugdbeschermers (gezinsvoogden) en jeugdreclasseerders. 

www.jeugdbeschermingnoord.nl

jeugdbescherming-noord

Mulder Hout en Onderhoud

 Voor al uw onderhoud, timmerwerkzaamheden, meubels, garagedeuren en kozijnen. 

www.mulderhout.nl

logo wit
Dromenlijn_logo2

Contact

06-42492740 Koen
06-30078643 Marjon
Hoofdvaartsweg 162
9406 XE Assen

Volg ons online

Privacy statement

Wij vinden dat cookies er zijn om opgegeten te worden dus is deze website cookie vrij. Heeft u vragen en/of opmerkingen? Neemt u dan contact op met Koen.