Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Behoefte aan informatie? 

Door middel van onderstaande vragen en antwoorden, proberen wij alvast zo goed mogelijk te informeren over vragen die veel leven.

Het is goed mogelijk dat uw vraag hier niet beantwoord wordt. Neem dan gerust telefonisch contact met ons op. 

1. Wat is de mogelijke duur van de hulp?

Dat is per kind heel verschillend. In eerste instantie is ons doel om kinderen en hun ouders weer nader bij elkaar te brengen zodat het kind weer terug kan naar zijn/haar oorspronkelijke situatie. Immers de band die kinderen hebben met hun biologische ouders is onlosmakelijk. Kan terug plaatsing in oorspronkelijk gezin niet dan kan het maar zo zijn dat het kind tot zijn 18e en uiterlijk tot zijn/haar 23e bij ons woont. Het is namelijk mogelijk dat het kind na zijn 18e verjaardag een verlenging krijgt van verblijf in ons gezinshuis.

2. Wat zijn de kosten voor opvang?

Op dit moment plaatsen wij alleen kinderen via een zorgaanbieder. Kinderen kunnen alleen na een indicatiestelling bij ons komen wonen zodat kosten door de gemeente worden betaald.

3. Worden de kosten vergoed door de overheid?

Als er een indicatie afgegeven is door Bureau Jeugdzorg bepaalt die de hoogte van de vergoeding. Hierdoor zijn meestal de meeste kosten vergoed. Wat echter de verantwoordelijkheid blijft voor ouders zijn de zorgkosten, dus zaken als een beugel en een bril bijvoorbeeld.

4. Hoe krijg je hulp? Wat zijn de rechten?

In ons geval hebben wij te maken met kinderen die uit een onveilige thuissituatie komen. Hierdoor is Bureau Jeugdzorg meestal al ingeschakeld tenzij het een vrijwillige uithuisplaatsing is. Hulp kan dan geboden worden door Bureau Jeugdzorg of een zorgaanbieder. De rechten die men dan heeft is afhankelijk van de situatie; vrijwillig of op bevel van de rechter uit huis geplaatst? Dus niet direct een sluitend antwoord op te geven. Elders op deze website staat een link naar de zorgaanbieder van Drenthe, ons advies is om daar uw verdere informatie te halen hierover. 

5. Welke vormen van hulp worden er geboden?

De kinderen die bij ons geplaatst worden wonen hier 24/7. Alle dagelijkse zaken zoals in een normaal gezin worden hier ook gedaan. Dus alle begeleiding die een kind nodig heeft wordt door ons verzorgd, dit kan betekenen dat wij hier ook anderen voor inschakelen zoals de GGZ en Accare. Denkt u hierbij aan therapie e.d.

6. Voor wie wordt er zorg geboden?

Voor kinderen die om wat voor reden dan ook niet meer, of tijdelijk niet meer thuis kunnen wonen. Dit kan op vrijwillige basis zijn maar ook op uitspraak van een rechter. Kinderen die teveel hebben meegemaakt en hierdoor 24/7 begeleiding nodig hebben en zodoende niet in een pleeggezin terecht kunnen, maar die beslist niet thuis horen in een instelling. Elk kind heeft namelijk recht op een gezin en een eigen veilige plek om op te kunnen groeien als een evenwichtige volwassene.

Inhuisplaatsing ipv uithuisplaatsing.

Contact

0592-858182

Hoofdvaartsweg 162
9406 XE Assen

Volg ons online

Privacy statement

Wij vinden dat cookies er zijn om opgegeten te worden dus is deze website cookie vrij. Wilt u ons volledige Privacy Statement ontvangen of heeft u vragen en/of opmerkingen? Neemt u dan contact op met Koen op 06-42492740