Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Behoefte aan informatie? 

Door middel van onderstaande vragen en antwoorden, proberen wij alvast zo goed mogelijk te informeren over vragen die veel leven.

Het is goed mogelijk dat uw vraag hier niet beantwoord wordt. Neem dan gerust telefonisch contact met ons op. 

1. Wat is de mogelijke duur van de hulp?

Dat is per jongere heel verschillend. In eerste instantie is ons doel om jongeren en hun ouders weer nader bij elkaar te brengen zodat de jongere weer terug kan naar zijn/haar oorspronkelijke situatie. Immers de band die jongeren hebben met hun biologische ouders is onlosmakelijk. Kan terug plaatsing in het oorspronkelijk gezin niet dan kan het maar zo zijn dat de jongere tot zijn/haar 18e en uiterlijk tot zijn/haar 23e bij ons woont. Het is namelijk mogelijk dat de jongere na zijn 18e verjaardag een verlenging krijgt van verblijf in ons gezinshuis.

2. Wat zijn de kosten voor opvang?

Op dit moment plaatsen wij alleen jongeren via een zorgaanbieder. Jongeren kunnen alleen na een indicatiestelling bij ons komen wonen zodat kosten door de gemeente worden betaald.

3. Worden de kosten vergoed door de overheid?

Als er een indicatie afgegeven is door Jeugdbescherming bepaalt die de hoogte van de vergoeding. De gemeentes zijn verantwoordelijk voor het daadwerkelijk betalen van deze vergoeding aan de zorgaanbieder. Hierdoor zijn meestal de meeste kosten vergoed. Wat echter de verantwoordelijkheid blijft voor ouders zijn de 'grote kosten' zoals kleed- en zakgeld, schoolkosten, zorgkosten, dus zaken als een beugel en een bril bijvoorbeeld.

4. Hoe krijg je hulp? Wat zijn de rechten?

In ons geval hebben wij te maken met jongeren die uit een onveilige thuissituatie komen. Hierdoor is Jeugdbescherming meestal al ingeschakeld. Hulp kan dan geboden worden door een zorgaanbieder. De rechten die men dan heeft is afhankelijk van de situatie; vrijwillig of op bevel van de rechter uit huis geplaatst? Dus niet direct een sluitend antwoord op te geven. Elders op deze website staat een link naar de zorgaanbieder van Drenthe, ons advies is om daar even een kijkje te nemen.

5. Welke vormen van hulp worden er geboden?

De jongeren die bij ons geplaatst worden wonen hier 24/7. Alle dagelijkse zaken zoals in een normaal gezin worden hier ook gedaan. De jongeren hebben hier dagbesteding, dit houdt in dat ze gewoon naar school  en/of werk gaan.
Dus alle begeleiding die een jongere nodig heeft wordt door ons samen met onze gedragswetenschapper georganiseerd, dit kan betekenen dat wij hier ook anderen voor inschakelen zoals de GGZ en Accare. Denkt u hierbij aan therapie e.d.

6. Voor wie wordt er zorg geboden?

Voor jongeren die om wat voor reden dan ook niet meer, of tijdelijk niet meer thuis kunnen wonen. Dit kan op vrijwillige basis zijn maar ook op uitspraak van een rechter. Jongeren die veel hebben meegemaakt en hierdoor 24/7 begeleiding nodig hebben en zodoende niet in een pleeggezin terecht kunnen, maar die beslist niet thuis horen in een instelling. Elk kind heeft namelijk recht op een gezin en een eigen veilige plek om op te kunnen groeien als een evenwichtige volwassene.

Inhuisplaatsing ipv uithuisplaatsing.

Contact

06-42492740 Koen
06-30078643 Marjon

Hoofdvaartsweg 162
9406 XE Assen

Volg ons online

Privacy statement

Wij vinden dat cookies er zijn om opgegeten te worden dus is deze website cookie vrij. Heeft u vragen en/of opmerkingen? Neemt u dan contact op met Koen.